Informatie

Er is plek voor maximaal twintig leerlingen per seizoen. Op 29 juni hebben we een eerste workshop- en selectiedag gehouden. 31 augustus hebben we onze tweede workshop- en selectiedag voor het nieuwe seizoen. Je kunt je nog aanmelden via het aanmeldformulier van Het Achterland.
Doe je mee?

Lesrooster

De workshops vinden plaats op zaterdagochtend en -middag. De lessen beginnen om 10.00 uur en duren tot 17.00 uur.

 

Naast de lessen kun je zelf door-de-week (in groepen) aan de slag in onze werkplaats. Deze is, op reservering, van maandag tot en met vrijdag open tussen 14.00 uur en 18.00 uur.
Zo kun je dus zelf verder werken aan je project.

Locatie

De Molkfabryk

Burgumerdaam 28

9251 GD Burgum

Email: info@hetachterland.nl

 

Tel: +31 6 52 34 47 59 (Dirk Bruinsma)

Tel: +31 6 11 20 74 39 (Adriaan Groffen)


Lesgeld

Het lesgeld voor een volledig jaar bedraagt € 450,-.  Hiervoor krijg je 31 lesdagen, meerdere excursie- en verdiepingsdagen en diverse voorstellingen op locaties (als festivals) in de provincie. Daarnaast heb je (op reservering) vrij toegang tot de werkplaats van De Molkfabryk en natuurlijk koffie en thee.
Het is mogelijk om het lesgeld in 4 termijnen te betalen.

 

Ouders die het lesgeld wegens omstandigheden niet kunnen betalen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Neem contact met ons op en we helpen je graag verder of informeren je over de mogelijkheden en voorwaarden. 


Doelstelling Stichting Het Achterland

Het Achterland stelt zichzelf ten doel om ...

“... kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen op actieve wijze en onder professionele begeleiding, kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van theater en cultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

 

Het Achterland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ...

“... het geven van lessen en workshops die alle terreinen van het culturele spectrum beslaan en die door professionals gegeven zullen worden. Daarnaast produceert de stichting voorstellingen en presentaties, in de ruimste zin des woords, die het eindresultaat zijn van het les- en workshopaanbod.”

 


Missie en visie Stichting Het Achterland

 

Missie van Het Achterland 

“Jongeren in Noordoost Friesland een gevoel van eigenwaarde en trots meegeven om met een bredere kijk op de wereld de toekomst in te richten.”

 

Visie van Het Achterland 

“De voorstellingen die de jongeren onder professionele (bege)leiding maken worden voorbereid en uitgevoerd met interdisciplinaire werk- en presentatievormen, en ondersteund door verschillende theoretische en maatschappijgerichte lessen die aan het voorstellingsproces voorafgaan.”